Asteroid
G303 ZP

PLANÉTA V OHROZENÍ

Rok 2033 bude navždy zapísaný do pozemskej histórie veľkými písmenami. V Slnečnej sústave – tesne za Saturnom – sa objavuje neznáme teleso. Pôvod tohto kozmického predmetu je neznámy. Nikto nevie s istotou povedať, kedy vyletelo z Kuiperovho pásu, či má za sebou cestu z ďalekého Oortovho oblaku, či to nie je úlomok známych planét, alebo či sa nejedná o element, ktorý popiera rozmer troch dimenzií. Ako prví toto teleso spozorujú slovenskí astronómovia z observatória na Kráľovej holi, kde sa nachádza unikátna magnitudická šošovka, jediný ďalekohľad svojho druhu na svete. Vďaka ich všímavosti má svet dostatok času na prípravu. Z ďalších prepočtov totiž vyplýva, že teleso je na kolíznom kurze so Zemou a že prípadný náraz môže ohroziť ďalšie prežitie druhu homo sapiens, ako aj ďalších živočíchov a organizmov, vrátane tých jednobunkových.

Redaktorka Aneta Kováč-Lacho-Kráľová
informuje verejnosť počas dňa D | máj 2033

Asteroid letiaci na zemeguľu dosahuje rýchlosť 343 kilometrov za sekundu, čo predstavuje 1000-násobok rýchlosti zvuku. Žiadne ľudským okom pozorované teleso nikdy nedosiahlo takýto pohybový potenciál, oznamujú matematici z Akadémie vied slovenskej prezidentke Milorade Dobrovodskej. Tá zvolá mimoriadnu tlačovú konferenciu, na ktorej informuje verejnosť o situácii a vyzýva k súdržnosti. Deje sa však pravý opak – nastáva celoštátny chaos a neúprosný súboj o zásoby. Časť populácie myslí iba na seba. Stále sa však nájde dosť odhodlaných jednotlivcov, ktorí sa rozhodnú pomôcť v núdzi starším a slabším spoluobčanom.  

Seržant Xin-Xiu Wang trpí hnev
admirála Chang-Waj Chenga
po komunikačnom výpadku | máj 2033

Deň dopadu novinári premenujú na Deň D. Asteroid, ktorý ma zasiahnúť Antarktídu a vymrštiť do vzduchu obrovskú časť ľadovej masy, náhle mení smer. Podľa nových prepočtov hrozí, že môže zasiahnuť povrch Európy. V takom prípade by sa jednalo o katastrofu neopísateľných rozmerov. Kozmický kameň však začne nečakane kopírovať obežnú dráhu a postupne spomaľovať. Napokon úplne zastaví. Niekoľko miliónov gigaton neznámej horniny už pre Zem nepredstavuje priame nebezpečenstvo. 

Planéta oslavuje. Prebieha niekoľkodňový festival s názvom “Survival party ´33”. Málokto sa ešte zaoberá predmetom, ktorý nám zostal “visieť” na obežnej dráhe. Niekoľko nezávislých analytikov skúma povrch asteroidu diaľkovo. Zisťujú, že masu tvorí 98-percentné hafnium, málo známy kov, ktorý sa na Zemi vyskytuje iba v stopových množstvách. O tejto anomálii napíšu niekoľko článkov, takmer nikto im však nevenuje pozornosť. Asteroid na orbite Zeme zovšednie. Ľudia sú príliš zaneprázdnení vlastnými životmi, než aby sa zaoberali takýmto detailom.